Zllatko Uzunoski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup