Zemile Kodra-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup