Valentina Jovanovska-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Kumanovë