-d-r Simona Zoriq-Ristova-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup