Nedim Ismani-Avokati i Shteti për njësinë rajonale Shkup