Nadezhda Gjoreska-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Strugë