Ljidija Shterjova-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup