Ljidija Boshkova-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Kavadar