Katerina Talevska Skeparoska-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Strugë