Hillda Serafimovska-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Kumanovë