Daniella Divanisova-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Koçan