Avdil Jonuzi-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup