Zoran Petkovski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup