Sunçica Kukusheva-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shtip