Rreth Nesh

Mirjana Panajotova

Këshilltar për Çështje Juridike dhe Përfaqësim-Shkup Еmail: mirjana_panajotova@yahoo.com

Zëvendës Avokati i Shtetit i RMV-së

– Dr Simona Zoriq-Ristova E lindur në Tetovë në vitin 1978, ku ka kryer arsimin fillor dhe të mesëm, në vitin 2002 ka diplomuar në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në UKIM, po atë vit është punësuar si praktikante në Gjykatën Themelore të Tetovës dhe në vitin 2004. ka dhënë provimin

Andrijana Slivoska

DATA E LINDJES: Lindur më 24.09.1962 në Shkup. ARSIMI: Është diplomuar për drejtësi në vitin 1985 në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” – Fakulteti Juridik, me dhënie të provimit të jurisprudencës në vitin 1992. EKSPERIENCË PUNE: nga 01.08.1989 i punësuar në Prokurorinë Publike të Qytetit të Shkupit, si bashkëpunëtor profesional.

-d-r Simona Zoriq-Ristova-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

E lindur në Tetovë në vitin 1978, ku ka kryer arsimin fillor dhe të mesëm, në vitin 2002 ka diplomuar në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në UKIM, po atë vit është punësuar si praktikante në Gjykatën Themelore të Tetovës dhe në vitin 2004. ka dhënë provimin e jurisprudencës në Ministrinë

Aleksandar Marinçevski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

I lindur më 06.04.1971 në Shkup Arsimi: Fakulteti Juridik me provim të dhënë të jurisprudencës Eksperiencë pune: Nga 19.02.1998 deri më 01.09.2001 jurist bashkëpunëtor profesional në zyrë avokatie Nga 01.09.2001 deri më 03.09.2002 – avokat Nga 3 shtator 2002, Zëvendës Avokati i Popullit i RM-së për njësinë rajonale Shkup.  Nga

Zllatko Uzunoski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

I lindur më 20.04.1961 në Prilep Arsimi: Fakulteti Juridik me provim të dhënë të jurisprudencës Eksperiencë pune: Nga viti 2002 deri në vitin 2003, bashkëpunëtor prefesional në Gjykatën Themelore Shkup Nga viti 2003 deri në vitin 2009 Këshilltar për Çështje Juridike në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë për

Sasha Stançevski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

I lindur më 11 maj 1961 në Shkup. Arsimi: Fakulteti Juridik-drejtimi gjyqësor, me provim të dhënë të jurispodencës Eksperiencë pune: Nga viti 1990 deri në vitin 2008, avokat Nga 02.12.2008 Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup, me mandat të përhershëm. Email: sasha.stanchevski@dprsm.gov.mk

Ljidija Shterjova-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

Datëlindja: 07.12.1967 Vendlindja: Shkup Arsimi: Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, Fakulteti Juridik “Justinian I”-u diplomua në vitin 1993 Provimin e jurisprudencës e dha në vitin 1998 Eksperiencë pune: nga viti 2000-2002 bashkëpunëtor prefional në Prokurorinë Publike nga viti 2002-2004 bashkëpunëtor në Prokurorinë Publike nga viti 2004-2010 Këshilltar për Çështje

Zoran Petkovski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

Data dhe vendlindja: 25.02.1967 në Kratovë, është i martuar me Tamarën, me të cilën ka dy djem. Arsimi: Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në Kratovë, ka mbaruar Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodij” në Shkup dhe e ka dhënë provimin e jurisprudencës

Fitim Kasapi-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup

  Fitim Kasapi u lind në Tetovë në vitin 1964, ku mbaroi shkollën fillore, gjimnazin e kreu në Dibër  dhe ku jeton…, Në vitin 1987 mbaroi Fakultetin Juridik dhe punësimin e parë me kontratë në vepër si profesor i lëndës juridike në lëndët në shkollën e mesme në Dibër, në