Mirko Veljanoski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Strugë