Leposava Venovska-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup