Jovana Vasilevska Miciq-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup