Jane Jankullovski-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shkup