Biljana Simonova Taseva-Avokati i Shtetit për njësinë rajonale Shtip