Aktvendime e mënyrës së marrjes së raporteve nga grup rëfyesit, nxjerrja dhe përpunimi i të dhënave nga raportet dhe sigurimi i mbrojtjes së të dhënave personale dhe të të dhënave të tjera të grup rëfyesve