Udhëzime për marrjen e raporteve nga grupa e rëfyesit, ndarjen dhe përpunimin e të dhënave nga raportet dhe sigurimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të të dhënave të tjera të rëfyesve